Hãy cho biết tỉ lệ đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay chiếm bao nhiêu:

A.

Chiếm 26,8%.

B.

Chiếm 27,9%.

C.

Chiếm 28,4%.

D.

Chiếm 29,7%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chiếm 28,4%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...