Hãy cho biết dãy các dd nào sau đây có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ (hồng)

A.

CH3COOH, HCl và BaCl2.

B.

NaOH, Na2CO3 và Na2SO3.

C.

H2SO4, NaHCO3 và AlCl3.

D.

NaHSO4, HCl và AlCl3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

D. NaHSO4, HCl và AlCl3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...