Hãy chỉ ra mệnh đề sai trong các câu sau đây?

Trong nhóm nitơ, từ nitơ đến bitmut:

A.

Nguyên tử của các nguyên tố đều có 5 electron ở lớp ngoài cùng.

B.

Nguyên tử của các nguyên tố đều có cùng số lớp electron.

C.

Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần.

D.

Độ âm điện của các nguyên tố giảm dần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nguyên tử của các nguyên tố đều có cùng số lớp electron.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...