Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:

A.

Các amin đều kết hợp với proton.

B.

Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.

C.

Metylamin có tính bazơ mạnh hơn anilin.

D.

Công thức tổng quát của amin no, mạch hở bất kì là CnH2n+2+aNa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...