Hãy chỉ ra các mục tiêu hoạt động của Hội đồng tương trợ kinh tế SEV.

A.

Tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

B.

Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và kĩ thuật.

C.

Thu hẹp dần sự chênh lệch về trình độ giữa các nước thành viên.

D.

Tất cả ý trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả ý trên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...