Hậu quả của cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 đối với kinh tế - xã hội các nước tư sản?

A.

Tàn phá nặng nề nền kinh tế 

B.

Hàng chục triệu người thất nghiệp

C.

Nông dân mất ruộng đất, sống nghèo túng

D.

Cả A, B, C

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả A, B, C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...