Hạt nhân Ra đứng yên phân rã ra hạt α và biến thành hạt nhân X. Biết rằng động năng của hạt α bằng 4,8 (MeV) và coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Năng lượng toả ra trong một phân rã bằng:

A.

4,886 MeV.

B.

5,216 MeV.

C.

5,867 MeV.

D.

7,812 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4,886 MeV.

Ta có phương trình phân rã: .

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: .

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng: mRac2 = (mα + mX)c2 + Kα + KX.

Năng lượng tỏa ra sau phản ứng tồn tại dưới dạng động năng của các hạt sau phản ứng:

ΔW = (mRa – mα – mX)c2 = Kα + KX  ΔW = Kα + KX                      (2)

Từ (1) và (2): ΔW = .4,8 ≈ 4,886 (MeV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...