Hạt nhân poloni ${}_{84}^{210}Po$ phân rã cho hạt nhân con là chì ${}_{82}^{206}Pb$. Đã có sự phóng xạ tia

A. α
B. β
C. β+
D. γ
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...