Hạt nhân phóng xạ  đứng yên, phóng ra một hạt α và biến thành hạt nhân thori (Th). Động năng của hạt α chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã:

A.

1,7%.

B.

81,6%.

C.

18,4%.

D.

98,3%.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

98,3%.

Phương trình phóng xạ: He + Th

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

Gọi K là năng lượng phân rã: K = Kα + Kth

Từ đó: . 100% = 98,3%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...