Hạt nhân nguyên tử như một quả cầu bán kính R phụ thuộc vào số khối A theo công thức:

A.

R = 1,2.10-15 A3.

B.

R = 1,2.10-15 .

C.

R = 1,2.10-15.

D.

R = 1,2.10-15.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

R = 1,2.10-15.

Hạt nhân nguyên tử như một quả cầu bán kính R phụ thuộc vào số khối A theo

công thức: R = 1,2.10-15.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...