Hạt nhân nguyên tử bitmút có bao nhiêu nơtron và prôton:

A.

209n, 83p.

B.

83n, 209p.

C.

126n, 83p.

D.

83n, 126p.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

126n, 83p.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...