Hạt nhân nguyên tử:

A.

Của bất kì chất nào cũng gồm các prôton và nơtron. Số prôton luôn luôn bằng số nơtron và bằng số êlectron.

B.

Có đường kính vào cỡ phần vạn lần đường kính của nguyên tử.

C.

Có điện tích bằng tổng điện tích của các prôton trong nguyên tử.

D.

Có khối lượng bằng tổng khối lượng của tất cả các nuclôn và các êlectron trong nguyên tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có điện tích bằng tổng điện tích của các prôton trong nguyên tử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...