Hạt nhân He có độ hụt khối bằng 0,03038u. Biết luc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân  He là:

A.

32,29897MeV.

B.

28,29897MeV.

C.

82,29897MeV.

D.

25,29897MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

28,29897MeV.

Năng lượng liên kết của hạt nhân He là:

E = Δmc2 = 0,03038.931,5 = 28,29897 (MeV).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...