Hạt nhân  đứng yên phân rã ra hạt α và biến thành hạt nhân X. Biết rằng động năng của hạt α bằng 4,8 (MeV) và coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Động năng của hạt nhân X bằng:

A.

0,086 MeV.

B.

0,016 MeV. 

C.

0,067 MeV.

D.

0,012 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,086 MeV.

Ta có phương trình phân rã: .

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...