Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì

A. năng lượng liên kết lớn.
B. càng dễ phá vỡ.
C. năng lượng liên kết nhỏ.
D. càng bền vững.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...