Hạt nhân ${}_{92}^{234}U$ phóng xạ α tạo thành hạt nhân X. Biết hạt nhân 234 U đứng yên, hạt α có động năng là 13,94 MeV, lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối. Phân rã này tỏa ra năng lượng xấp xỉ bằng:

A. 13,98 MeV
B. 14,18 MeV
C. 20.28 MeV
D. 16,81 MeV
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...