Hạt nhân 238U đứng yên phân rã tạo thành hạt α và hạt X. Biết động năng của hạt X là 3,8.10–2 MeV, lấy khối lượng các hạt bằng số khối, động năng của hạt α là

A. 2,22 MeV.
B. 0,22 MeV.
C. 4,42 MeV.
D. 7,2 MeV.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...