Hạt nhân 234U đứng yên, phóng xạ ra một hạt α rồi biến đổi thành hạt nhân 230Th và toả ra một năng lượng là 14,1512MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân gần bằng số khối tính theo đơn vị u. Tính động năng của hạt α:

A.

12,6 MeV.

B.

0,2112 MeV.

C.

7,075 MeV.

D.

13,9 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

13,9 MeV.

Phương trình phóng xạ: He + Th

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

2mα.Kα = 2mThKTh

Kα = = 13,9 (MeV).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...