Hạt α là hạt nhân nguyên tử heli, có khối lượng mα = 4,001502u. Tính năng lượng liên kết của hạt α?

A.

Wlk = 32,8 MeV.

B.

Wlk = 28,3 MeV.

C.

Wlk = 3,28 MeV.

D.

Wlk = 2,83 MeV.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...