Hạt α là hạt nhân nguyên tử heli, có khối lượng mα = 4,001502u. Tính năng lượng liên kết của hạt α?

A.

Wlk = 32,8 MeV.

B.

Wlk = 28,3 MeV.

C.

Wlk = 3,28 MeV.

D.

Wlk = 2,83 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Wlk = 28,3 MeV.

Wlk = Δm.c2 = [Zmp + (A – Z)mn – m].c2

Wlk = [2.1,007276 + (4 – 2).1,008665 – 4,001502].uc2

Wlk = 0,003038.931,5 (MeV) = 28,3 (MeV).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...