Hấp thụ hết 0,3 mol CO2 vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Lượng kết tủa thu được là:

A.

30 gam.

B.

225 gam.

C.

20 gam.

D.

15 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

20 gam.

1 < < 2.

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O

    a            a           a (mol)

Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2

    b            2b (mol)

a = 0,2 (mol) m↓ = 0,2.100 = 20 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...