Hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội là gì?

A.

Thiếu vốn

B.

Thiếu nguyên liệu

C.

Thiếu công nghệ.

D.

Thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thiếu vốn, nguyên liệu, công nghệ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...