Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 là gì ?

A.

Đã chế tạo nhiều vũ khí hiện đại, đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ CTTG III

B.

Nạn khủng bố phổ biến, tình hình thế giới căng thẳng

C.

Nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân hủy diệt loài người

D.

Chế tạo các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh có tính chất hủy diệt.Gây ra nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật mới

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chế tạo các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh có tính chất hủy diệt.Gây ra nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật mới

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...