Hàm số img1 có giá trị nhỏ nhất trên img2 là.

A.

2

B.

4

C.

1

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...