Hàm số img1 đồng biến trên mỗi khoảng:  

A.

img1 với img2.

B.

img1 với img2.

C.

img1 với img2.

D.

img1 với img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Nhìn vào đồ thị hàm số img1 ta thấy đồ thị hàm số là đường cong đi lên từ trái qua phải trong các khoảng img2 với img3 nên đáp án là A. 

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...