Hàm số  có nguyên hàm trên:

A.

(-∞ ; +∞)

B.

(0 ; +∞)

C.

(-∞ ; 0)

D.

[0 ; +∞)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì hàm số đã cho xác định và liên tục trên khoảng (0 ; +∞) nên có nguyên hàm trên (0 ; +∞).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...