Hàm số y=2cosx2 có đạo hàm là:

A.

y=-2sinx2.

B.

y=-4cosx2.x.

C.

y=-2sinx2.x.

D.

y=-4xsinx2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

y=2cosx2 y'=2(-sinx2)(x2)=-4xsinx2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...