Hàm số y = xn (n ∈ N*) có đạo hàm cấp n + 1 là:

A.

y(n+1) = n!

B.

y(n+1) = (n + 1)!

C.

y(n+1) = 0

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: y’ = nxn-1, y” = n(n - 1)xn-2,...

Dùng phương pháp quy nạp ta chứng minh được y(n) = n!

Suy ra: y(n+1) = 0

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...