Hàm số y = (x2 + 1)3 có đạo hàm cấp ba là:

A.

y''' = 12(x2 + 1)

B.

y''' = 24x(x2 + 1)

C.

y''' = 24x(5x2 + 3)

D.

Kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hàm số viết lại: y = x6 + 3x4 + 3x2 + 1
Do đó: y’ = 6x5 + 12x3 + 6x,

          y” = 30x4 + 36x2 + 6,

          y’” = 120x3 + 72x = 24x(5x2 + 3)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...