Hàm số y = Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên khoảng (- Trac nghiem online - cungthi.vn; 0) khi:

A. m > 0
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. m < - 1
D. m > 2
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...