Hàm số y = (m -3)x +3 nghịch biến khi

A.

m < 3

B.

m >3

C.

m ≥3

D.

m ≤ 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...