Hàm số y = Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Có ba điểm cực trị
B. Không có cực trị
C. Có một điểm cực trị
D. Có hai điểm cực trị
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...