Hàm số y = (1 - x3)5 có đạo hàm là:

A.

y' = 5(1 - x3)4.

B.

y' = -15x2(1 - x3)4.

C.

y’ = -3x2(1 - x3)4.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: y' = ((1 - x3)5)’ = 5(-3x2)(1 - x3)4 = -15x2(1 - x3)4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...