Hàm số sau đây có khoảng đồng biến (2;5)?

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích Dạng bài này ta chỉ cần tính đạo hàm, và vẽ nhanh bảng xét dấu đạo hàm. A Trac nghiem online - cungthi.vn

Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định. Loại A B y’ = x2 + 4x – 5; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn
(thỏa mãn) C y’ = -x3 + 9x; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn
Không thỏa mãn Loại C D Trac nghiem online - cungthi.vn do hàm số không xác định tại, do đó không thỏa mãn đề bài
Trac nghiem online - cungthi.vn
loại D

Lời bình: Đối với các phương án mà ta thấy nghiệm của phương trình y’= 0 (không có nghiệm bội chẵn) rơi vào trong khoảng đã cho thì loại ngay phương án đó.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...