Hàm số img1 nghịch biến trên khoảng nào ?

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:  TXĐ: img1. Ta có img2 img3. Vậy hàm số nghịch biến trên img4 và img5 Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...