Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hàm số logarit nghịch biến khi khi cơ số 0 < a < 1 nên ta chọn hàm số  .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...