Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng img1?         

A.

img1.        

B.

img1.        

C.

img1.        

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Do hàm số img1 nghịch biến trên img2.  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...