Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?         

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Loại nhanh B vì bậc có mũ 2. Loại nhanh C vì có mũ 2 và img1  Xét img2   

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...