Hàm số nào sau đây không cùng chiều biến thiên trên R?

A.

f(x) = x3 - x - cosx - 4

B.

f(x) = sin2x + 2x - 3

C.

f(x) = x3 + x - cosx - 4

D.

f(x) = cos2x - 2x + 3.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...