Hàm số nào sau đây đồng biến trên (0 ; +∞)?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta biết trong các cơ số của các hàm số lôgarit trên, chỉ có số  lớn hơn 1. 

Vậy chỉ có hàm số  đồng biến trên khoảng (0 ; +∞).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...