Hàm số nào sau đây có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu?

A.

y = x3 + 3x2 - 4

B.

y = -x3 + x2 - 2x - 1

C.

y = -x4 + 2x2 - 2

D.

y = x4 - 3x2 + 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

y = x3 + 3x2 - 4

Hàm số y = x3 + 3x2 - 4 có y’ = 3x2 + 6x.

Phương trình y' = 0 có hai nghiệm phân biệt và y' đổi dấu khi đi qua hai nghiệm đó. Vì vậy, hàm số này có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...