Hàm số nào sau đây có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu?

A.

y = x3 + 3x2 - 4

B.

y = -x3 + x2 - 2x - 1

C.

y = -x4 + 2x2 - 2

D.

y = x4 - 3x2 + 2

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...