Hàm số   luôn

A.

đồng biến trên R

B.

nghịch biến trên R.

C.

đồng biến trên từng khoảng xác định.

D.

nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 với ∀x ≠ 1 nên nó luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...