Hàm số   luôn

A.

đồng biến trên R

B.

nghịch biến trên R.

C.

đồng biến trên từng khoảng xác định.

D.

nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...