Hàm số   luôn

A.

đồng biến trên R

B.

nghịch biến trên R.

C.

đồng biến trên từng khoảng xác định.

D.

nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 với ∀x ≠ 1 nên nó luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...