Hàm số   luôn

A.

đồng biến trên R

B.

nghịch biến trên R.

C.

đồng biến trên từng khoảng xác định.

D.

nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...