Hàm số F(x) =  là một nguyên của hàm số:

A.

f(x) = 

B.

f(x) = 3x2 .  

C.

D.

f(x) = x3 .   - 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: F'(x) = ()' = (x3)' .  = 3x2

Vậy hàm số F(x) =  là một nguyên của hàm số 3x2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...