Hàm số img1 có đạo hàm là:           

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 – Phương pháp: Sử dụng công thức đạo hàm hàm hợp: img1 .

– Cách giải: Có img2.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...