Hàm số img1. Biết rằng hàm số img2 đạt giá trị lớn nhất tại duy nhất điểm img3. Tìm img4.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định: img1. Hàm số img2 liên tục trên img3. Ta có: img4. Cho img5img6img7. img8 img9; img10. Vậy hàm số đạt giá trị lớn nhất tại img11.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...