Hàm số 

A.

đồng biến trên đoạn [0 ; 1]

B.

đồng biến trên khoảng (0 ; 1)

C.

nghịch biến trên đoạn [0 ; 1]

D.

nghịch biến trên khoảng (-1 ; 0)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nghịch biến trên đoạn [0 ; 1]

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...