Hàm số 

A.

đồng biến trên đoạn [0 ; 1]

B.

đồng biến trên khoảng (0 ; 1)

C.

nghịch biến trên đoạn [0 ; 1]

D.

nghịch biến trên khoảng (-1 ; 0)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

nghịch biến trên đoạn [0 ; 1]

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...