Hai yếu tố chính của khí hậu, chi phối mạnh đến đời sống của các loài là

A. Nhiệt độ và độ ẩm
B. Ánh sáng và nhiệt độ
C. Độ ẩm và lượng mưa
D. Ánh sáng và lượng mưa
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...