Hai xạ thủ cùng bắn mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là img1 và img2. Tính xác suất của biến cố có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Gọi img1 là biến cố: ‘‘ có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia ’’. Khi đó img2 là biến cố: ‘‘ cả hai xạ thủ đều bắn trúng bia ’’. img3img4.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...