Hai vệ tinh nhân tạo cùng quay quanh Trái Đất theo hai quỹ đạo tròn. Khối lượng của vệ tinh thứ nhất quay theo quỹ đạo thấp lớn hơn so với khối lượng vệ tinh thứ hai bay cao hơn. Chu kì chuyển động quay của vệ tinh thứ nhất:

A.

Lớn hơn chu kì quay của vệ tinh thứ hai.

B.

Nhỏ hơn chu kì quay của vệ tinh thứ hai.

C.

Bằng chu kì quay của vệ tinh thứ hai.

D.

Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn, kết quả này tùy thuộc vào vận tốc chuyển động tương quan giữa chúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhỏ hơn chu kì quay của vệ tinh thứ hai.

Công thức vận tốc của vệ tinh nhân tạo không phụ thuộc với khối lượng của nó, nên vệ tinh nhân tạo nào chuyển động quanh Trái Đất với quỹ đạo thấp hơn thì có chu kì quay nhỏ hơn so với vệ tinh nhân tạo chuyển động với quỹ đạo cao hơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...